Hình ảnh MRI U tủy sống

17:47 07/08/2013 | Lượt xem: 1216 | Bình luận: 0

Một vài hình ảnh MRI u tủy sống của bệnh nhân chúng tôi đang điều trị:

u mang tuy ngoai than kinh

MRI u tuy

MRI u tuy song

MRI Axial u tuy

u tuy song

u tuy song

BS CKI Nguyễn Nam Chung

             

  

0 bình luận

Bài viết khác