Giải phẫu xoang tĩnh mạch não liên quan đến chấn thương

(ngoaithankinh.com) - Các xoang tĩnh mạch cấu tạo chỉ có thành  nội mô còn các thành phần khác là do xương và màng não cứng tạo nên, các xoang tĩnh…

Tế bào thần kinh đệm trong tình trạng sinh lý và bệnh lý

NGOAITHANKINH ONLINE - Các tế bào thần kinh đệm và các neuron sinh ra từ những tế bào nguyên bản mà khởi đầu chưa biệt hoá nhưng từ từ  trở nên biệt…

Hệ thống não thất, sự hình thành và hấp thu dịch não tủy

Hệ thống não thất của não người gồm não thất bên, não thất ba và não thất bốn. hai não thất bên nối thông với nhau bằng lỗ liên não…

prev pause next
Giải phẫu xoang tĩnh mạch não liên quan đến chấn thương

Giải phẫu xoang tĩnh mạch não liên quan đến chấn thương
22:35 30-09-2013

(ngoaithankinh.com) - Các xoang tĩnh mạch cấu tạo chỉ có thành  nội mô còn các thành phần khác là do xương và màng não cứng tạo nên, các xoang tĩnh mạch đổ vào hai nơi chính  là xoang hang ở nền sọ và hội lưu Herophile ở vòm sọ. 

Xem tiếp

Tế bào thần kinh đệm trong tình trạng sinh lý và bệnh lý

Tế bào thần kinh đệm trong tình trạng sinh lý và bệnh lý
12:50 18-08-2013

NGOAITHANKINH ONLINE - Các tế bào thần kinh đệm và các neuron sinh ra từ những tế bào nguyên bản mà khởi đầu chưa biệt hoá nhưng từ từ  trở nên biệt hoá thành dòng neuron hoặc dòng tế bào thần kinh đệm.

Xem tiếp

Hệ thống não thất, sự hình thành và hấp thu dịch não tủy

Hệ thống não thất, sự hình thành và hấp thu dịch não tủy
09:00 01-08-2013

Hệ thống não thất của não người gồm não thất bên, não thất ba và não thất bốn. hai não thất bên nối thông với nhau bằng lỗ liên não thất (hay còn gọi là lỗ Monro) và não thất ba. Não thất ba kết nối với não thất bốn…

Xem tiếp